Korisno

Opći uvjeti poslovanja

U poslovanju sa svim Zakupcima za najam oglasnog prostora i realizaciju oglasnih kampanja na našoj mreži primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja (OU) te su sastavni dio svih ugovorenih/naručenih kampanja.

Vizualni prikaz oglasa (mockup)

Vizualizacija Bus Outdoor reklame klijentima omogućuje bolji uvid u izgled njihove reklame na vanjštini vozila gradskog prijevoza u stvarnom okruženju, prije konačnog odobrenja dizajna i prije brendiranja vozila.

Svim našim klijentima nudimo besplatnu opciju izrade mockup rješenja za njihov brend, proizvod ili uslugu. Kontaktirajte nas kako bismo i za Vas izradili mockup rješenje.

Upute za izradu i dostavu grafičke pripreme za tisak

Uputstvo za izradu i dostavljanje grafičke pripreme za štampu sadrži osnovne smjernice i informacije kako na kvalitetan način pripremiti dizajn u skladu s normativima za štampu.